Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

werkexploratie

Zicht krijgen op werk en beroepen

Wat heb je deze week op stage / vakantiewerk / met praktijkles gedaan?
Met hoeveel plezier ga je naar stage / vakantiewerk /praktijkles?
Wat zie ik als ik jou aan het werk zie?
Hoe is de sfeer?
Hoe start jij je dag op stage / werk?
Je bent een dag directeur van het bedrijf waar je stage loopt, wat zou je veranderen?
Welke werkzaamheden doe je met veel plezier?
Hoe zou je jouw werk nog leuker kunnen maken?
Wat is de leukste taak hier?
Welke taken maken jou enthousiast?
Lukt het om die taak alleen uit te voeren?
Zijn er dingen op je stage die moeilijk voor je zijn?
Waar maken mensen die dit werk doen zich zorgen over?
wat vinden ze moeilijk?
Tegen welke problemen lopen ze aan in hun werk?
Kun je voor- en nadelen noemen van dit beroep / deze funktie?
Wat heb je tijdens je stage als teleurstellend ervaren en wat zegt dit over jou?
Wat wil je bereiken in je werk?
Wat verwacht je van je werk?
Wat wil je absoluut niet doen?
Welke stages heb je gelopen en wat vond je hier wel of niet leuk aan?
In welke sector / branche /afdeling wil je graag werken en waarom?
Hoe zou je kunnen uitzoeken of er ook werk is?
Wie is je voorbeeld en wat doet hij/zij?
Welk werk doet je vader / moeder / buurman / broer, etc? Wat doet hij / zij?
Wat kun je gebruiken om er achter te komen hoe dat werk er uitziet?
Hoe kun je dat gebruiken?
Hoe betrouwbaar is die informatie?