Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Loopbaancompetenties

Loopbaancompetenties

Wat hebben leerlingen nodig om goede loopbaankeuzes te kunnen maken? Met behulp van de vijf loopbaancompetenties zijn ze in staat al lerend en werkend hun loopbaan zelf te sturen.

Vijf loopbaancompetenties:

Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat kan ik?
Motievenreflectie: wat wil ik, wat drijft mij?
Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
Loopbaansturing: wat wil ik worden?
Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Bron

Deze informatie is gebaseerd op het onderzoek ‘Over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het (v)mbo’ van M.Meijers, M. Kuijpers en J. Bakker (2006).

 

Loopbaancompetenties

Indicatoren

Kwaliteitenreflectie

Ik weet waar ik goed en minder goed in ben
Ik weet welke kwaliteiten ik kan inzetten voor het beroep dat ik gekozen heb
Ik kan de ontwikkeling van mijn beroepscompetenties en mijn talenten in verband brengen met eerdere ervaringen in mijn leven en met beelden/inzichten over mijn toekomstige studie- en arbeidsloopbaan, levensloop

Motievenreflectie

Ik kan aangeven wat ik leuk en interessant vind aan mijn opleiding
Ik weet wat mijn werkwaarden zijn
Ik kan verband leggen tussen eerdere ervaringen in mijn leven en mijn waarden
Ik kan verband leggen tussen beroepsdilemma’s en mijn waarden

Werkexploratie

Ik heb een beeld van de inhoud van het werk waarvoor ik leer
Ik weet welke beroepscompetenties nodig zijn in het werk waarvoor ik leer
Ik weet welke leeractiviteiten ik moet ondernemen om die beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen
Ik kan de organisatiecultuur van een bedrijf onderzoeken
Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld
Ik kan ontwikkelingen en cultuur in verband brengen met mijn kwaliteiten en motieven
Ik weet wat de actuele beroepsdilemma’s zijn in het werk waarvoor ik leer

Loopbaansturing

Ik kan doelen stellen voor mijn studieloopbaan
Ik baseer keuzes in mijn leerproces op mijn kwaliteiten en waarden, en op mijn toekomstwensen
Ik organiseer de begeleiding die ik nodig heb om mijn leerproces te sturen
Ik stem mijn mogelijkheden en (ontwikkel)wensen af op de specifieke situatie van de stage/werkorganisatie en/of arbeidsmarkt
Ik toon mijn kwaliteiten en motieven in werk, stage en op de arbeidsmarkt

Netwerken

Ik beschik over een netwerk van mensen die mij kunnen helpen bij mijn (studie)keuze
Ik onderhoud mijn netwerk en breid het uit
Ik kan iets betekenen voor mensen in mijn netwerk