Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Kwaliteiten

Kwaliteitenreflectie

Zicht krijgen op eigen mogelijkheden

Wat kun je heel goed volgens je stagebieder / (praktijk)docent?
Noem eens iets, geef eens een voorbeeld wat goed ging?
Heb je wel eens complimenten gehad op jouw stage / (praktijk)les?
Wat was je laatste compliment?
Waarvoor had je een compliment verwacht?
Waar ben je trots op?
Waar ben je goed in?
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Welke eigenschappen heb je nodig om dit te kunnen?
Kun je andere mensen daarmee van dienst zijn?
Kun je je sterke en zwakke punten opnoemen?
Ken je iemand die jou bewondert?
Met welk dier associeer jij jezelf?
Als je een T-shirt voor jezelf maakt, wat komt er dan op?
Als ik je moeder of vrienden vraag waar je wel / niet goed in bent, wat zeggen ze dan?
Wat staat er op de eerste pagina van je egen website?
Welke baantjjes heb je gehad en waar wil je over vertellen?
Zoek een aantal vacatures en onderzoek welke evraagde eigenschappen bij jou passen?
Wat is voor jou nou echt belangrijk?
Welke ervaring (vakantie of baantje) had je nooit willen missen?
Waarom?
Wat heeft die ervaring opgeleverd?