Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Loopbaansturing

Loopbaansturing (de leerling is zelf aan zet)

Zicht krijgen op wat geleerd is en nog geleerd moet worden, ook in relatie tot vervolgopleiding

Wat denk je nodig te hebben om dit vak uit te voeren?
Hoe ga je dit aanpakken?
Wat is je eerste stap?
Wat heb je daarvoor nodig?
Wat wil je de volgende week / over 10 weken bereikt hebben?
Wie neemt de beslissing over jouw toekomst?
Wanneer heeft dit gesprek zin voor jou?
Waar heb je mij voor nodig, wat kan ik voor jou betekenen?
Welke stappen moeten er gezet worden?
Welke stap ga je nu nemen?
Wat is jouw eerstvolgende kleine stap om dat te bereiken?
Hoe kun je je kwaliteiten inzetten om je volgende (lastige) stap te zetten?
Wat heb je nodig om het wel te durven?
Wat wil je leren de komende maand?
Wat wil je op je stage leren?
Waar zou je graag stage lopen?
Wat wil je oefenen?
Wat kun je al bewijzen dat je kunt?
Hoe kun je begeleiding hierbij organiseren?