Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Wat u als ouders kunt doen

WAT U ALS OUDERS KUNT DOEN

Uit onderzoek blijkt dat jongeren nog steeds meer naar hun ouders luisteren dan naar vrienden en school. Wat kunt u als ouder zoal doen om uw kind te helpen?

PRAAT MET UW KIND

Om gesprekken beter te laten verlopen staan hiernaast (aan de linkerzijde) voorbeeldvragen die u kunt gebruiken om te komen tot een open gesprek met uw kind. De vragen dienen nog wel doelgericht gemaakt te worden door ze aan te passen op niveau, leerjaar en persoonlijke eigenschappen. Daarbij dienen deze vragen aan te sluiten bij situaties waarin uw kind betekenisvolle ervaringen opdoet. Dit hoeft niet alleen op school te gebeuren, want veel  van deze ervaringen doet uw kind op tijdens zijn vrije tijd. Denkt u maar aan een baantje, hobby, en helpen bij de sportclub, enz..

STEL MOTIVATIE EN ENTHOUSIASME CENTRAAL
Kijk waar uw kind zelf warm voor loopt. Dring niets op, maar ga uit van zijn of haar eigen motivatie en enthousiasme. Let eens op de manier hoe uw kind er met anderen over praat. Als u enthousiasme hoort, is dat een goed teken. Studeren lukt alleen als je er zelf zin hebt!

GA NAAR OPEN DAGEN
Ga mee naar Open Dagen en informatiemarkten. Proef de sfeer van de onderwijsinstelling en vraag u af of dit een plek is waar uw kind zich kan ontplooien. Vraag studenten die hier rondlopen hoe ze hun opleiding ervaren. Knoop gesprekken aan met de docenten.

BEKIJK WEBSITES
Bekijk zoveel mogelijk websites met informatie, filmpjes en testen over opleidingen en beroepen. Kijk bijvoorbeeld op:

www.mbostad.nl
www.beroepeninbeeld.nl
www.bekijkjetoekomst.nl

ONDERZOEK DE KWALITEIT
Onderzoek de kwaliteit van de opleidingen, bijvoorbeeld door vragen te stellen op een open dag. Hoe staat de opleiding bekend? Hoe tevreden zijn de studenten?

BEKIJK HET CARRIÈRE-PERSPECTIEF
Voor welke beroepen wordt uw kind opgeleid op de opleiding? Waar komen afgestudeerden in de praktijk terecht? Vraag daarnaar op open dagen en kijk in het programma Schooltraject. Past dit beroepsperspectief bij uw zoon of dochter?

BEOORDEEL DE WERKVORMEN
Welke werkvormen worden aangeboden? Bestaat de opleiding uit veel theorie of voeren praktijklessen de boventoon? Moet je vooral zelfstandig werken of juist meer in projectgroepen samenwerken? Worden studenten geacht veel aanwezig te zijn of zijn er maar weinig contacturen? Kijk goed welke type onderwijs het beste bij uw kind past. Waar gedijt uw kind het beste bij?

HEB OOG VOOR DE BEGELEIDING
Houd rekening met het soort leerling dat uw kind is. Heeft hij of zij veel begeleiding nodig van docenten en mentoren? Probeer te achterhalen welke begeleiding de vervolgopleiding biedt. Schat in of die bij uw kind past.

BETREK DE OMGEVING ERBIJ
Hoe ziet de school eruit en welke sfeer ademt het gebouw uit? Als uw kind op zichzelf gaat wonen, is het dan nog mogelijk om zijn of haar favoriete sport te blijven beoefenen? Zijn er mogelijkheden voor gezelligheid, cultuur en sociale contacten? Kortom: gaat uw kind zich thuis voelen in zijn of haar nieuwe omgeving?

LAAT DE TWIJFEL TOE
Twijfelt uw kind tussen een aantal opleidingen? Dat is helemaal niet erg. Bedenk dan dat het altijd nog mogelijk is om te switchen.

STEUN UW KIND!
Keuzes maken en een nieuw leven gaan leiden gaat lang niet altijd van een leien dakje. Het kan gewoon moeilijk en soms zelfs eng zijn. Steun uw kind dus in zijn of haar beslissing, en sta open voor zijn of haar verhaal.