Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

LOB mavo bovenbouw

Wat doet de school aan LOB in de bovenbouw van de MAVO.

Leerjaar 3 mavo

Qompas In leerjaar 1starten de leerlingen onder begeleiding van de mentor met het programma Qompas. Dit programma zullen ze gebruiken tot en met het 4e leerjaar. Qompas is een digitale methode waarmee de leerling werkt aan een loopbaandossier (portfolio). Dit portfolio komt tot stand door de verschillende opdrachten die de leerling maakt en de uitslagen van verschillende testen. Ook kunnen bestanden worden geupload die relevant zijn voor het loopbaandossier zoals een stageverslag of een bedrijfsbezoek.
Coachingsgesprek mentor

In gesprek met de mentor zullen in alle leerjaren de leerlingen gecoacht worden. Zij gaan o.a. ontdekken dat een ervaring hun leert wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze belangrijk vinden en wat ze wel of niet leuk vinden.  Ze krijgen uitleg waar ze informatie kunnen vinden over vervolgopleidingen.

De leerling maakt een verslag van dit gesprek en zet deze in Qompas. Hierdoor worden de ervaringen van de leerling zichtbaar voor zijn of haar mentor. Ook in volgende leerjaren zijn deze ervaringen belangrijk voor het gesprek tussen de leerling en zijn of haar mentor.

Opleidingenmarkt Ongeveer 70 opleidingen zullen deze avond de school bezoeken. De leerlingen en hun ouders kunnen zich inschrijven voor verschillende presentaties en de zij kunnen de stands bezoeken van opleidingen in de aula.
Meierijstad on stage On Stage is een Beroepenfeest voor max 1000 VMBO leerlingen (per gemeente per jaar) en ca 250 beroepsbeoefenaren op een feestelijke locatie met vrolijke MC. On Stage is niet vergelijkbaar met bliksemstages of een zgn. 'beroepenoriëntatiebeurs' of 'speeddating' maar gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten waar zij ook later nog eens een beroep kunnen doen. Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn sleutelwoorden.
Stage Alle leerlingen van klas 3 lopen een week stage bij een instelling of bedrijf. Dit wordt geregeld door de vakdocenten van T&T en D&P.
Informatie avond Alle ouders van mavo-3 worden uitgenodigd voor een informatie avond door decanen. Dezelfde informatie krijgen de leerlingen van de mentor.
Bedrijvenmarkt De Leijgraaf Leerlingen bezoeken ROC De Leijgraaf met o.a. workshops, speeddates. (onder voorbehoud)

Leerjaar 4 mavo
 

Qompas De LOB methode Qompas zullen de leerlingen gebruiken tot en met het 4e leerjaar. Qompas is een digitale methode waarmee de leerling werkt aan een loopbaandossier (portfolio). Dit portfolio komt tot stand door de verschillende opdrachten die de leerling maakt en de uitslagen van verschillende testen. Ook kunnen bestanden worden geupload die relevant zijn voor het loopbaandossier zoals een stageverslag of een bedrijfsbezoek.
Profilering Alle leerlingen van de onderbouw kunnen kiezen voor profilering. Zij ontdekken hierbij wat ze leuk (interesse) vinden en wat ze goed (kwaliteiten) kunnen.
Gastlessen o.a. tijdens de lessen Dienstverlening en Producten
Stage Alle leerlingen van klas 4 lopen een week stage bij een instelling of bedrijf. Dit wordt geregeld door de vakdocenten van T&T en D&P.
Coachingsgesprek met mentor

In gesprek met de mentor zullen in alle leerjaren de leerlingen gecoacht worden. Zij gaan o.a. ontdekken dat een ervaring hun leert wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze belangrijk vinden en wat ze wel of niet leuk vinden.  Ze krijgen uitleg waar ze informatie kunnen vinden over vervolgopleidingen.

De leerling maakt een verslag van dit gesprek en zet deze in Qompas. Hierdoor worden de ervaringen van de leerling zichtbaar voor zijn of haar mentor. Ook in volgende leerjaren zijn deze ervaringen belangrijk voor het gesprek tussen de leerling en zijn of haar mentor.

Opleidingenmarkt Ongeveer 70 opleidingen zullen deze avond de school bezoeken. De leerlingen en hun ouders kunnen zich inschrijven voor verschillende presentaties en de zij kunnen de stands bezoeken van opleidingen in de aula.

 

 

 

Gerelateerd content: