Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

LOB mavo onderbouw

Wat doet de school aan LOB in de onderbouw van de MAVO.

Leerjaar 1

Introductie  
Qompas In de loop van het schooljaar starten de leerlingen onder begeleiding van de mentor met het programma Qompas. Dit programma zullen ze gebruiken tot en met het 4e leerjaar. Qompas is een digitale methode waarmee de leerling werkt aan een loopbaandossier (portfolio). Dit portfolio komt tot stand door de verschillende opdrachten die de leerling maakt en de uitslagen van verschillende testen. Ook kunnen bestanden worden geupload die relevant zijn voor het loopbaandossier zoals een stageverslag of een bedrijfsbezoek.
Talenturen Alle leerlingen van de onderbouw kunnen kiezen voor Talenturen. Zij ontdekken hierbij wat ze leuk (interesse) vinden en wat ze goed (kwaliteiten) kunnen.
Coachingsgesprek mentor

In gesprek met de mentor zullen in alle leerjaren de leerlingen gecoacht worden. Zij gaan o.a. ontdekken dat een ervaring hun leert wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze belangrijk vinden en wat ze wel of niet leuk vinden.  Ze krijgen uitleg waar ze informatie kunnen vinden over vervolgopleidingen.

De leerling maakt een verslag van dit gesprek en zet deze in Qompas. Hierdoor worden de ervaringen van de leerling zichtbaar voor zijn of haar mentor. Ook in volgende leerjaren zijn deze ervaringen belangrijk voor het gesprek tussen de leerling en zijn of haar mentor.

LOB dag techniek Een LOB dag die in het teken staat van de 7 werelden van techniek. In Qompas reflecteren zij op deze dag.
Meierijstad on stage On Stage is een Beroepenfeest voor max 1000 VMBO leerlingen (per gemeente per jaar) en ca 250 beroepsbeoefenaren op een feestelijke locatie met vrolijke MC. On Stage is niet vergelijkbaar met bliksemstages of een zgn. 'beroepenoriëntatiebeurs' of 'speeddating' maar gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten waar zij ook later nog eens een beroep kunnen doen. Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn sleutelwoorden.

Leerjaar 2

Introductie Tijdens de introductieweek zijn de leerlingen bezig met de LOB-opdracht: droom en toekomst.
Qompas De LOB methode Qompas zullen de leerlingen gebruiken tot en met het 4e leerjaar. Qompas is een digitale methode waarmee de leerling werkt aan een loopbaandossier (portfolio). Dit portfolio komt tot stand door de verschillende opdrachten die de leerling maakt en de uitslagen van verschillende testen. Ook kunnen bestanden worden geupload die relevant zijn voor het loopbaandossier zoals een stageverslag of een bedrijfsbezoek.
Talenturen Alle leerlingen van de onderbouw kunnen kiezen voor Talenturen. Zij ontdekken hierbij wat ze leuk (interesse) vinden en wat ze goed (kwaliteiten) kunnen.
Gastlessen o.a. tijdens de lessen Dienstverlening en Producten of Technologie en Toepassing
Meierijstad on stage On Stage is een Beroepenfeest voor max 1000 VMBO leerlingen (per gemeente per jaar) en ca 250 beroepsbeoefenaren op een feestelijke locatie met vrolijke MC. On Stage is niet vergelijkbaar met bliksemstages of een zgn. 'beroepenoriëntatiebeurs' of 'speeddating' maar gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten waar zij ook later nog eens een beroep kunnen doen. Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn sleutelwoorden.
Coachingsgesprek met mentor In gesprek met de mentor zullen in alle leerjaren de leerlingen gecoacht worden. Zij gaan o.a. ontdekken dat een ervaring hun leert wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze belangrijk vinden en wat ze wel of niet leuk vinden.  Ze krijgen uitleg waar ze informatie kunnen vinden over vervolgopleidingen.
Informatie avond met betrekking tot keuzes. Ouders en leerlingen krijgen informatie van de vakdocenten over de te kiezen profielen en vakken.