Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

LOB basis/kader bovenbouw

Wat doet de school aan LOB in de bovenbouw van basis/kader.

 

 Leerjaar 3

Qompas

In leerjaar 1starten de leerlingen onder begeleiding van de mentor met het programma Qompas. Dit programma zullen ze gebruiken tot en met het 4e leerjaar. Qompas is een digitale methode waarmee de leerling werkt aan een loopbaandossier (portfolio). Dit portfolio komt tot stand door de verschillende opdrachten die de leerling maakt en de uitslagen van verschillende testen. Ook kunnen bestanden worden geupload die relevant zijn voor het loopbaandossier zoals een stageverslag of een bedrijfsbezoek.

Coachingsgesprek mentor

In gesprek met de mentor zullen in alle leerjaren de leerlingen gecoacht worden. Zij gaan o.a. ontdekken dat een ervaring hun leert wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze belangrijk vinden en wat ze wel of niet leuk vinden.  Ze krijgen uitleg waar ze informatie kunnen vinden over vervolgopleidingen.

De leerling maakt een verslag van dit gesprek en zet deze in Qompas. Hierdoor worden de ervaringen van de leerling zichtbaar voor zijn of haar mentor. Ook in volgende leerjaren zijn deze ervaringen belangrijk voor het gesprek tussen de leerling en zijn of haar mentor.

Bij o.a. vragen over de vakkenpakketkeuze, het vervolgonderwijs e.d. is er altijd een mogelijkheid om een afspraak te maken met de decaan. Dit kan de leerling zelf doen maar ook de ouders zijn van harte welkom

Opleidingenmark

23 november 2017

Ongeveer 60 opleidingen zullen deze avond de school bezoeken. De leerlingen en hun ouders kunnen zich inschrijven voor verschillende presentaties en de zij kunnen de stands bezoeken van opleidingen in de aula.

Dagje Leijgraaf

KB: 29-1-2018

BB: 1-2-2018

De leerlingen worden een dagdeel op de Leijgraaf verwacht. Zij krijgen een rondleiding en bezoeken een richting (breed) die ze zelf hebben kunnen kiezen. Ze zullen ook praktisch bezig zijn.
Stage Alle leerlingen van klas 3 lopen 2 weken stage bij een instelling of bedrijf. Dit wordt geregeld door de vakdocenten van Economie, Zorg en Welzijn en Techniek

Leerjaar 4

Qompas De LOB methode Qompas zullen de leerlingen gebruiken tot en met het 4e leerjaar. Qompas is een digitale methode waarmee de leerling werkt aan een loopbaandossier (portfolio). Dit portfolio komt tot stand door de verschillende opdrachten die de leerling maakt en de uitslagen van verschillende testen. Ook kunnen bestanden worden geupload die relevant zijn voor het loopbaandossier zoals een stageverslag of een bedrijfsbezoek.
Profilering Alle leerlingen van de onderbouw kunnen kiezen voor profilering. Zij ontdekken hierbij wat ze leuk (interesse) vinden en wat ze goed (kwaliteiten) kunnen. Alle leerlingen van de bovenbouw hebben in de onderbouw oriëntatielessen gehad om een gedegen beroepskeuze te maken
Gastlessen/excursies

o.a. tijdens de lessen worden er ook gastlessen verzorgt door diverse bedrijven. Tevens gaan de leerlingen op excursie bij bedrijven.

Stage Alle leerlingen van klas 4 lopen twee weken stage bij een instelling of bedrijf. Dit wordt geregeld door de vakdocenten
Coachingsgesprek met mentor en/of decaan

In gesprek met de mentor zullen in alle leerjaren de leerlingen gecoacht worden. Zij gaan o.a. ontdekken dat een ervaring hun leert wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze belangrijk vinden en wat ze wel of niet leuk vinden.  Ze krijgen uitleg waar ze informatie kunnen vinden over vervolgopleidingen.

De leerling maakt een verslag van dit gesprek en zet deze in Qompas. Hierdoor worden de ervaringen van de leerling zichtbaar voor zijn of haar mentor. Ook in volgende leerjaren zijn deze ervaringen belangrijk voor het gesprek tussen de leerling en zijn of haar mentor.

Bij o.a. vragen over het vervolgonderwijs e.d. is er altijd een mogelijkheid om een afspraak te maken met de decaan. Dit kan de leerling zelf doen maar ook de ouders zijn van harte welkom.

Opleidingenmarkt

23 november 2017

Ongeveer 60 opleidingen zullen deze avond de school bezoeken. De leerlingen en hun ouders kunnen zich inschrijven voor verschillende presentaties en de zij kunnen de stands bezoeken van opleidingen in de aula.