Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Uw rol als ouder

Uw rol als ouder

U bent belangrijk voor uw zoon of dochter. Het Fioretti College wil u daarom graag informeren over het studiekeuzeproces van klas 1 t/m klas 4.

Nog steeds kiezen teveel jongeren een opleiding of beroep waar ze een verkeerd beeld van hebben. Ze weten niet wat het beroep in de praktijk inhoudt, welk salaris ze gaan verdienen en hoe groot de kans op werk is. Waar het om gaat is erachter te komen wat ze zelf graag willen en waar ze goed in zijn.

Uw rol
Ouders kunnen hun kinderen heel goed helpen met het maken van een studiekeuze. Samen met de mentor en decaan zijn zij vaak de belangrijkste adviseurs van hun kind. Laat aan uw kind zien dat u belangstelling hebt voor zijn of haar schoolloopbaan. Praat daar samen over en toon interesse in wat uw kind leuk vindt. Zet samen op een rijtje wat uw kind goed kan en welke mogelijkheden het heeft.
Breng uw kind in contact met informatie over opleidingen en beroepen. Ga samen naar de Open Dagen van mbo-scholen. Neem alvast een kijkje in de praktijk door bij mensen of bedrijven langs te gaan die graag iets over hun beroep of werk willen vertellen. Zo krijgt uw kind een realistischer beeld van zijn of haar toekomstig beroep.
Als uw kind helemaal niet weet wat het wil, praat er dan samen met de mentor en/of decaan over.

Om gesprekken beter te laten verlopen staan hiernaast voorbeeldvragen die u kunt gebruiken om te komen tot een open gesprek met uw kind. De vragen dienen nog wel doelgericht gemaakt te worden door ze aan te passen op niveau, leerjaar en persoonlijke eigenschappen. Daarbij dienen deze vragen aan te sluiten bij situaties waarin uw kind betekenisvolle ervaringen opdoet. Dit hoeft niet alleen op school te gebeuren, want veel betekenisvolle ervaringen doet uw kind op tijdens zijn vrije tijd. Denkt u maar aan een baantje, hobby's, helpen bij de sportclub, etc.

Gerelateerd content: