Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Onze kijk op LOB

Onze kijk op LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding)

Praktisch en Persoonlijk

Het Fioretti College streeft ernaar dat elke leerling, liefst zonder vertraging, een diploma behaalt op een niveau dat zo goed mogelijk past bij zijn capaciteiten. De ontwikkeling van talent op welk terrein dan ook staat hierbij centraal.

 Integraal
LOB bouwen wij langzaam uit naar een integraal onderdeel van het onderwijs van de vakken, dat wil zeggen dat LOB geen apart vak is maar als een rode draad door de nieuwe beroepsgerichte programma's van het VMBO gaat lopen. Alle leerlingen moeten aan de slag met LOB, maar wel op een manier die past bij hun interesses. De mentor voert minimaal 2 maal per jaar een loopbaangesprek met de leerling. Er wordt een LOB-dossier aangelegd. Dit doet de leerling in Qompas.

Qompas is een moderne lesmethode voor de keuzebegeleiding op het VMBO. Het is een online programma, dat qua opbouw en vormgeving nauw aansluit bij de beleveniswereld van leerlingen. Bovendien bevat de methode uitgebreide en actuele informatie over sectoren, profielen (afdelingen), beroepen en opleidingen.

'LOB is een belangrijk proces. Zie het als een focus op de toekomst in plaats van een statisch keuzeproces.'

Missie & Visie

Het is onze opdracht om samen met onze leerlingen elke dag te werken aan hun toekomst en daarmee aan de toekomst van onze samenleving. Door de leerlingen volop mogelijkheden te bieden, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ontplooien zij zichzelf. Zo bereiden zij zich optimaal voor op vervolgonderwijs en/of op toetreding tot de arbeidsmarkt. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische vorming bieden.

De visie wordt vormgegeven door twee kernbegrippen, die centraal staan in de werkwijze van het Fioretti College: praktisch en persoonlijk. Praktisch staat voor weten wat je kan en wat je ermee kunt. Persoonlijk staat voor onderwijs op basis van relatie en gelijkwaardigheid.

Eigen initiatief
'Het mooiste vinden wij het als leerlingen op eigen initiatief naar de mentor of decaan gaan voor hulp.

 

Gerelateerd content: