Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Visie op loopbaanleren

Welke visie heeft het Fioretti College op het loopbaanleren?

De algemene visie van de school wordt vormgegeven door twee kernbegrippen die centraal staan in de werkwijze van het Fioretti College: praktisch en persoonlijk.

Praktisch staat voor weten want je kan en wat je ermee kunt. Persoonlijk staat voor onderwijs op basis van relatie en gelijkwaardigheid. Dit aspect is afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerling.