Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Tien tips voor het kiezen van een opleiding

Deze 10 tips helpen jou bij het kiezen van een opleiding. Lees ze rustig door en kijk welke Open Dagen je in je agenda zet en gaat bezoeken.

TIP 1 - DENK EN PRAAT
Denk na over wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Praat hierover met je ouders, mentor, decaan, enzovoort. Praten helpt om je gedachten op een rijtje te zetten.

TIP 2 - BEKIJK WEBSITES
Bekijk zoveel mogelijk websites met informatie, filmpjes en testen over opleidingen en beroepen. Kijk bijvoorbeeld op:

www.mbostad.nl
www.beroepeninbeeld.nl
www.bekijkjetoekomst.nl

TIP 3 - GA NAAR OPEN DAGEN
Alle mbo-scholen organiseren Open Dagen. Ga naar de Open Dagen van een paar opleidingen waar je meer over wilt weten. Zo kom je erachter hoe de school eruit ziet, welke opleidingen en beroepen er zijn en wat jongeren hierover vertellen. Je ziet ook hoe je er moet komen en hoe lang de reistijd is. Wacht niet met het bezoeken van de Open Dagen tot je in klas 4 zit! In het begin van het schooljaar in klas 4 (meestal rond 1 november, maar oktober kan ook) kun je je al aanmelden voor een opleiding. En:  VOl is VOL!

TIP 4 - NEEM IEMAND MEE
Neem je ouders/verzorgers, je broer/zus of je vrienden mee naar de Open Dagen. Zij kunnen je helpen.

TIP 5: STEL VRAGEN
Maak voordat je naar een Open Dag gaat een lijstje met vragen. Zodat je niets vergeet!

TIP 6 - BEKIJK OOK DE WEBSITES VAN MBO-SCHOLEN
Op de websites van mbo-scholen in de regio vind je veel informatie over de opleidingen die ze geven.

TIP 7 - GEEF JE OP VOOR EEN TWEEDE OPLEIDING
Voor sommige opleidingen (bijvoorbeeld van Paardenhouderij, Cibap, artiest, Sport & Bewegen of Veiligheid & Defensie) doe je mee aan een test. Het is dus niet zeker of je wordt toegelaten. Daarom is het verstandig je ook nog voor een tweede opleiding in te schrijven.

TIP 8 - KIJK OOK NAAR DE REISTIJD
Houd in de gaten hoelang je moet reizen naar je nieuwe school. Hoe meer tijd je besteedt aan reizen, hoe minder tijd je overhoudt om huiswerk te maken en te sporten of andere leuke dingen te doen.

TIP 9 - MELD JE OP TIJD AAN
Wacht niet met aanmelden tot je je vmbo-diploma hebt, want dan zitten de meeste opleidingen al vol. Meld je dus op tijd aan, zeker vóór 1 april. Voor opleidingen in de richting Paardenhouderij, opleidingen van Sint Lucas. Cibap, Sport & Bewegen en Veiligheid & Defensie moet je eerder in actie komen. Dat heeft te maken met o.a. de sporttesten/auditie die je hiervoor moet doen.

TIP 10 - NEEM DE TIJD
Neem voor al deze acties ruim de tijd en raffel ze niet af. Het gaat tenslotte om je toekomst!

Ga nooit onvoorbereid naar een open dag van een school. Bedenk van tevoren wat je wil weten. Hieronder staat een lijstje met vragen die je zou kunnen stellen. De lijst is echter niet volledig! Vraag eventueel hulp bij je mentor om je vragen die je wilt stellen scherp te krijgen.

 Wat zijn de toelatingseisen, gelet op het vakkenpakket en het examenniveau?
 Kun je toch toegelaten worden als je niveau tekortschiet?
 Wat is de toelatingskans (aantal aanmeldingen en plaatsen)?
 Welke vakken krijg je in de verschillende studiejaren?
 Hoeveel tijd kost de studie?
 Zijn er stages? Wanneer en waar?
 Hoeveel eerstejaars vallen eraf en waar ligt dat aan?
 Kun je nog doorleren met het diploma van de opleiding? Zo ja, Waar?
 Wat kost de opleiding?
 Krijg ik een tegemoetkoming in de studiekosten voor de opleiding?
 Is er studiebegeleiding via bijv. een mentorsysteem?
 Welke soorten beroepen / functies kun je uitoefenen met het diploma?