Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Mijn kind op het VO

Het programma "Thuis op school. Mijn kind op het VO" geeft informatie over het voortgezet onderwijs en in het bijzonder over het vmbo. Er is vooral aandacht voor de rol van ouders. Het programma wil ook betrokkenheid vanuit de scholen creëren. Hoe krijg je ouders de school in?

Het programma bestaat uit 7 afleveringen van +8 minuten.